Tjenester

Tjenester

Definisjonen på Telemarketing har vi selv vært med å skrive i sin tid, og den lever vi etter:

«Telemarketing er planlagt, styrt og kontrollert bruk av telefonen til å markedsføre et produkt eller tjeneste, enten som frittstående mediekanal, eller i kombinasjonen med andre media, rettet mot klart definerte målgrupper»

Forarbeidet og systematikken er over 50% av suksessen. Vi er klare til å hjelpe dere med å nå deres nye kunder på en effektiv måte.

En god kundeopplevelse kan gi deg mer enn bare en god kunde. Vi er opptatt av å yte god service og skape gode øyeblikk på telefon.

Kundeservice er inngående telemarketing og er en felles betegnelse på alle aktiviteter hvor det er kunder og prospekter som selv tar initiativet og ringer. Kjøper oppsøker selger. Det er gjerne andre mediekanaler som «overtaler» dem til å ta kontakt, men det er da det er av største viktighet å gi kunden den beste opplevelsen slik at bedriften får størst mulig ROI- Return of investment.

Her er vi klare med våre erfaringer og råd.

Vi jobber aktivt og målrettet for våre kunder mot:

  • Nysalg mot definerte målgrupper (kalde)
  • Mersalg til eksisterende kunder (varme)
  • Reaktivering av tidligere kunder (passive)
  • Leadsgenerering
  • Markedsundersøkelser og research

Er du en potensiell samarbeidspartner eller har noen spørsmål?